DLACZEGO WARTO

WYBRAĆ NAS

Materiały szkoleniowe

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Uczestnicy otrzymają̨ materiały szkoleniowe wraz z pendrive gdzie znajdują się przygotowane zdania do ćwiczeń.

Opieka poszkoleniowa

OPIEKA POSZKOLENIOWA

W razie problemów służymy pomocą̨ poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy. Nie zostawimy Ciebie samego.

Certyfikat ukończenia kursu MS Word Excel VBA

CERTYFIKAT

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat imienny, świadczący o uczestnictwie w danym szkoleniu.

Egzamin końcowy z kursów

EGZAMIN KOŃCOWY

Na życzenie Klienta, możemy przeprowadzić egzamin sprawdzający wiedzę po szkolenie, a następnie wyślemy wyniki.

Elastyczność szkolenia

ELASTYCZNOŚĆ SZKOLENIA

Jeśli pracownicy muszą wykonać część swoich obowiązków możemy zamiast pełnego dnia szkoleniowego podzielić go np. na pół.

Małe grupy szkoleniowe

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Szkolenie organizujemy w małych grupach (do 10 osób), co zapewnia komfort pracy grupy z trenerem.